WodaWidzie? czyst?
- przyjemno??

M?tna - gro??ce nibezpiecze?stwo

Zalewaj?ca dom - niebezpiecze?stwo ze strony fa?szywych przyjació?

Wpa?? do m?tnej wody - pope?ni? fatalny b??d

Widzie? czyst? w studni - zdrowie

Chodzi? po - pomy?lno?? i powodzenie w interesach oraz szcz??cie w mi?o?ciPowrót Strona główna