G?osyS?ysze? - Radosne wydarzenia w domu lub mi?e, sympatyczne rozrywki w gronie przyjació?

Ostry i gniewny - rozczarowania i niekorzystne sytuacja

P?aczliwy - zapowied?, ?e w nast?pstwie z?o?ci wyrz?dzisz krzywd? przyjacielowi

Strapiony - uwa?aj ?eby? nie pope?ni? b??du, mog?cego przynie?? straty finansowe

Dla matki - oznaka k?opotów i rozterek z powodu w?asnych dzieci.

Powrót Strona główna