ImionaZapomnienie w?asnego we ?nie - l?k przed rzeczywisto?ci? oraz nieakceptowanie siebie, negacja w?asnej to?samo?ci, ch?? ucieczki od swojego ?ycia

Zapominanie imion innych ludzi - wszelkie negatywne uczucia wobec nich pocz?wszy od l?ku i gniewu a sko?czywszy na pogardzie i lekcewa?eniu

Nadawanie komu? imienia - to zapowied? szczególnych relacji i pocz?tek nowego zwi?zkuPowrót Strona główna