Elektryczno??

Poddanie si? oddzia?ywaniu silnych napi??, odblokowanie tkwi?cych w psychice urazów, zapowied? wydarze? doprowadzaj?cych do zmiany kryteriów oceniania ludzi, samego siebie i ?wiata.

Powrót Strona główna