Elfy

Zapowied? pi?knego prze?ycia erotycznego;

by? w ich otoczeniu - w?tpliwo?ci, kogo wybra? i pokocha? albo komu spo?ród dwóch osób odda? swoje uczucia;
widzie? je uciekaj?ce lub znikaj?ce, kiedy si? chce ich dosi?gn?? - przykre prze?ycie mi?osnePowrót Strona główna